VEREDUS Villate, 500 ml

Płyn na pleśniawki

119,00 zł

(238,00 zł / l, włącznie z kwotą VAT 23% - plus koszty dostawy)

zawartość: 500 ml

Dostawa do poniedziałek, 17 czerwca, jeśli zamówienie zostanie złożone do czwartek do 00:00 godz..

Dostępny

Darmowa wysyłka do Polska powyżej 239,00 zł.
Więcej informacji na temat wysyłki i dostawy

Właściwości i zalety

 • Dezynfekcja i oczyszczenie
 • Wysokiej jakości roztwór miedzi
 • Dla optymalnej higieny

Nr art.: VER-VIL05, Zawartość: 500 ml, EAN: 8032589061204

Opis

Villate ma działanie dezynfekujące i czyszczące. Stosowany regularnie roztwór miedzi chroni i wzmacnia kopyto oraz zapewnia optymalną higienę. Zapobiega również zanieczyszczeniom.

Zastosowanie:
Dokładnie oczyścić kopyto i piętkę. Nałożyć na piętkę i strzałkę i nakropić po bokach.

Pielęgnacja kopyt: produkty na strzałki
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia i zwroty wskazujące środki ostrożności

Hasło ostrzegawcze: niebezpieczeństwo

Zwrot wskazujący środki ostrożności:

 • P101 - W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę.
 • P102 - Chronić przed dziećmi.
 • P280 - Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
 • P310 - Natychmiast skontaktować się z ośrodkiem zatruć/lekarzem.
 • P305+P351+P338 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
 • P501 - Zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z przepisami miejscowymi/regionalnymi.

Zwrot wskazujący rodzaj zagrożenia:

 • H226 - Łatwopalna ciecz i pary.
 • H290 - Może powodować korozję metali.
 • H302 - Działa szkodliwie po połknięciu.
 • H314 - Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu .
 • H318 - Powoduje poważne uszkodzenie oczu.
 • H400 - Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne.
 • H410 - Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Recenzje naszych klientów

ocen klientów po polski dla VEREDUS Villate

1 recenzja klienta w innym języku

1,0 z 5 gwiazdek
5 gwiazdek
0 (0%)
4 gwiazdki
0 (0%)
3 gwiazdki
0 (0%)
2 gwiazdki
0 (0%)
1 gwiazdka
1 (100%)

1 ocena

Brak opinii w języku: polski. Dostępna 1 recenzja w innym języku.


Podobne produkty:

 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder

Klienci, którzy nabyli "Villate", zakupili także:

 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder