SPEED HOOF OIL lavender

Kompleks pielęgnacyjny dla odpornych i elastycznych kopyt

67,75 zł 80,00 zł -15%

(150,56 zł / l, włącznie z kwotą VAT 23% - plus koszty dostawy)

zawartość: 450 ml

Dostawa do środa, 4 października, jeśli zamówienie zostanie złożone do poniedziałek do 04:45 godz..

Dostępny

Darmowa wysyłka do Polska powyżej 239,00 zł.
Więcej informacji na temat wysyłki i dostawy

Właściwości i zalety

 • Zintegrowany pędzel
 • Z lawendą i olejkiem laurowym
 • Pachnący i błyszczący

Nr art.: MUE-33100914, Zawartość: 450 ml, EAN: 4251618704026

Opis

Pęknięte i kruche kopyta w połączeniu z bakteriami i grzybami może prowadzić do poważnych chorób kopyt, ponieważ patogeny mogą niepostrzeżenie rozprzestrzeniać się w pęknięciach.

Innowacyjny kompleks pielęgnacyjny z olejkiem lawendowym i laurowym przy codziennym stosowaniu może przeciwdziałać suchości kopyt i zapobiegać chorobom kopyt. Właściwości antybakteryjne, antyseptyczne i przeciwzapalne przypisuje się olejkowi lawendowemu, a olejkowi laurowemu działanie wzmacniające, poprawiające krążenie i rewitalizujące.

Ponadto odżywczy olejek do kopyt przekonuje przyjemnym zapachem lawendy i naturalnie pięknym połyskiem.

Zastosowanie: przed użyciem dobrze wstrząsnąć! Za pomocą pędzla równomiernie nanieść olej na oczyszczone kopyta, zaczynając od korony. Zaleca się codzienne stosowanie w celu zapewnienia optymalnej ochrony i pielęgnacji. Wskazówka: w przypadku problematycznych kopyt nanieść również podeszwę i strzałkę.

Uwagi: zakryć podłogę/podłoże, może farbować.

Pielęgnacja kopyt: Pielęgnacja i połysk
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia i zwroty wskazujące środki ostrożności

Hasło ostrzegawcze: uwaga

SPEED - HOOF OIL lavender

Zwrot wskazujący środki ostrożności:

 • P101 - W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę.
 • P102 - Chronić przed dziećmi.
 • P280 - Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
 • P333+P313 - W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
 • P362+P364 - Zanieczyszczoną odzież zdjąć i wyprać przed ponownym użyciem.
 • P501 - Zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z przepisami miejscowymi/regionalnymi.

Zwrot wskazujący rodzaj zagrożenia:

 • H317 - Może powodować reakcję alergiczną skóry.
 • H226 - Łatwopalna ciecz i pary.
 • H302 - Działa szkodliwie po połknięciu.
 • H304 - Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią.
 • H315 - Działa drażniąco na skórę.
 • H318 - Powoduje poważne uszkodzenie oczu.
 • H319 - Działa drażniąco na oczy.
 • H361d - Podejrzewa się, że działa szkodliwie na dziecko w łonie matki.
 • Może powodować uszkodzenie narządów.
 • H411 - Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
 • H412 - Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Pytania i odpowiedzi użytkowników SPEED HOOF OIL lavender

Poznaj opinię klientów, którzy kupili ten produkt.

Recenzje naszych klientów

ocen klientów po polski dla SPEED HOOF OIL lavender

Podobne produkty: