NAF Sheer Luxe spray do czyszczenia skóry i głębokiej pielęgnacji, 500 ml

Praktyczny spray ułatwiający czyszczenie i pielęgnację skóry

97,00 zł

(194,00 zł / l, włącznie z kwotą VAT 23% - plus koszty dostawy)

zawartość: 500 ml

Dostawa do środa, 29 maja, jeśli zamówienie zostanie złożone do poniedziałek do 00:00 godz..

Jeszcze 3 sztuki dostępne w magazynie

Darmowa wysyłka do Polska powyżej 239,00 zł.
Więcej informacji na temat wysyłki i dostawy

Właściwości i zalety

 • Głęboki środek czyszczący
 • Z efektem pielęgnacyjnym
 • Czyszczenie bez smug

Nr art.: FKF-NAF29, Zawartość: 500 ml, EAN: 5032410137231

Opis

Sheer Luxe spray do czyszczenia skóry i głębokiej pielęgnacji czyści skórę za pomocą roztworu głęboko wnikającego w materiał. Praktyczny spray nadaje naturalny połysk miękkiej skórze, nie pozostawiając lepkich śladów.

Zastosowanie:
Dobrze wstrząśnij przed użyciem. Nakładaj na skórę wilgotną gąbką. Następnie dokładnie wmasuj, aż utworzy się lekka piana, która usunie brud i tłuszcz.

Pielęgnacja wyrobów skórzanych: Zestawy pielęgnacyjne
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia i zwroty wskazujące środki ostrożności

Hasło ostrzegawcze: niebezpieczeństwo

Zwrot wskazujący środki ostrożności:

 • P264 - Dokładnie umyć ręce po użyciu.
 • P273 - Unikać uwolnienia do środowiska.
 • P280 - Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
 • P302+P352 - W przypadku kontaktu ze skórą: Umyć dużą ilością wody.
 • P305+P351+P338 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
 • P332+P313 - W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
 • P310 - Natychmiast skontaktować się z ośrodkiem zatruć/lekarzem.

Zwrot wskazujący rodzaj zagrożenia:

 • H315 - Działa drażniąco na skórę.
 • H318 - Powoduje poważne uszkodzenie oczu.
 • H412 - Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
 • EUH208 - Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.
NAF

Recenzje naszych klientów

ocen klientów po polski dla NAF Sheer Luxe spray do czyszczenia skóry i głębokiej pielęgnacji

Podobne produkty:

 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder

Klienci, którzy nabyli "Sheer Luxe spray do czyszczenia skóry i głębokiej pielęgnacji", zakupili także:

 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder