leovet Power Phaser

Absolutna ochrona

419,00 zł

(167,60 zł / l, włącznie z kwotą VAT 23% - plus koszty dostawy)

zawartość: kanister, 2500 ml

Dostawa do wtorek, 06 czerwca, jeśli zamówienie zostanie złożone do piątek do 05:15 godz..

Dostępny

Darmowa wysyłka do Polska.
Informacje dotyczące wysyłki i zwrotów.

Właściwości i zalety

 • Czas działania 7 godzin
 • Ochrona przed owadami i gzami
 • Niski efekt pocenia

Nr art.: NOF-161502, Zawartość: 2.500 ml, EAN: 4033081160529

Opis

Power Phaser gwarantuje absolutny efekt odstraszający wszystkie owady i gzy przez co najmniej 7 godzin. Odstraszający efekt i długi czas działania uzyskuje się dzięki idealnie dobranym składnikom. Efekt pocenia jest znacząco zredukowany.

Produkty pielęgnacyjne: spray, wkład
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia i zwroty wskazujące środki ostrożności

Hasło ostrzegawcze: uwaga

Zwrot wskazujący środki ostrożności:

 • P101 - W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę.
 • P102 - Chronić przed dziećmi.
 • P280 - Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
 • P210 - Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić.
 • P271 - Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu
 • P261 - Unikać wdychania pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy.
 • P403+P235 - Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać w chłodnym miejscu.
 • P405 - Przechowywać pod zamknięciem.
 • P501 - Zawartość / pojemnik usuwać zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Zwrot wskazujący rodzaj zagrożenia:

 • H226 - Łatwopalna ciecz i pary.
 • H319 - Działa drażniąco na oczy.
 • H336 - Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.
 • H412 - Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
 • H317 - Może powodować reakcję alergiczną skóry.
 • Produktów biobójczych należy używać z zachowaniem środków ostrożności. Przed każdym użyciem należy przeczytać etykietę i informacje dotyczące produktu.
leovet

Pytania i odpowiedzi użytkowników leovet Power Phaser

Poznaj opinię klientów, którzy kupili ten produkt.

Recenzje naszych klientów

ocen klientów po polski dla leovet Power Phaser

4 recenzje klienta w innym języku

4,9 z 5 gwiazdek
5 gwiazdek
6 (85%)
4 gwiazdki
1 (14%)
3 gwiazdki
0 (0%)
2 gwiazdki
0 (0%)
1 gwiazdka
0 (0%)

7 ocen

Brak opinii w języku: polski. Dostępne są 4 recenzje w innym języku.


Podobne produkty: